Razvoj usluga JIC – Employment support service

Protekle nedelje, 19. i 20.6. održana je dvodnevna radionica u Hotelu Zira u Beogradu, na kojoj su članovi Job info centara razgovarali i pronalazili rešenja za nove pristupe kompanijama i mladima, kao i o novim uslugama Job info centara.

Tom prilikom akcenat je stavljen na pristup kompanijama i ponudi paketa usluga koji uključuje oglašavanje, potragu za novim zaposlenim, procenu kompetencija i po potrebi obuku za nove zaposlene, a sve sa ciljem izrade nove strategije pristupa i ponude Employment support servisa.

Bilo je reči i o novom portalu koji se krajem meseca aktivira, ali i o forimiranju alijanse/mreže Job info centara.

Uskoro očekujte nove vesti u vezi sa paketom usluga za poslodavce…