Obuka karijernih praktičara za rad sa osobama sa invaliditetom

Obuka karijernih praktičara za rad sa osobama sa invaliditetom, u organizaciji E2E prijekta i realizaciji Foruma mladih sa invaliditetom, održana u Beogradu 7. I 8. juna, u hotelu Constantine the Great. Ovom prilikom karijerni praktičari su unapredili svoja znanja o terminologiji, alatima i načinima rada, kao i o različitim stepenima i vrstama invaliditeta.