UPOZNAJ NAŠ TIM

Marko Cenić

Karijerni savetnik

Marko Cenić je karijerni savetnik u Job Info centru, zadužen za informisanje i edukaciju mladih. Pomaže mladima u spoznaji sebe, svojih sposobnosti, znanja i veština, a takođe pomaže da otkriju svoj karijerni put. Marko radi na tome da za svakoga napravi individualni plan i da ga uz njegovu pomoć ostvare.

Pored toga naš karijerni savetnik Marko je ekspert za SKA analizu, pomaže kompanijama da dođu do kvalitetne i kompetentne radne snage.

Jovana Božilović

Karijerna savetnica

Jovana Božilović je socijalna radnica i psihoterapeutkinja u edukaciji. U Job info Centru, kao karijerna savetnica/praktičarka, u protekle dve godine, pomaže mladima da upoznaju sebe, definišu svoje ciljeve i odrede prioritete svog karijernog razvoja. Kroz individualno i grupno savetovanje i radionice, pruža informacije i pomaže mladima u donošenju odluka, izbora škole, fakulteta ili posla.

Nezaposlenim mladima pruža podršku prilikom prijave za posao, sastavljanja radne biografije kao i motivacionog i propratnog pisma.

Mila Lazić

Karijerna savetnica

Mila Lazić je diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti i karijerna savetnica u Job Info centru, zadužena za informisanje i edukaciju mladih.

Kroz individualno i grupno savetovanje i radionice, pruža informacije i pomaže mladima da upoznaju sebe, definišu svoje ciljeve i odrede prioritete svog karijernog razvoja kao i da donesu odluku o izboru škole, fakulteta ili posla.